Uprava

UPRAVA

Predsjednik kluba

Sandro Mikanović

Predsjednik skupštine

Marko Mišović

Potpredsjednik skupštine

Niki Đaković

Predsjednik UO

Zoran Šešlija

Potpredsjednik UO

Nikola Rokvić

Marketing

Anes Omerašević

Foto

Aleksandar Ganilović

Organizator

Željko Bunjevac

Sekretar

Ana Mikanović