Uprava

Uprava kluba predstavlja srce organizacije i pokretačka snaga koja omogućava klubu da raste, razvija se i ostvaruje svoje ciljeve. Naša ekipa stručnjaka posvećena je vođenju kluba prema izvrsnosti u šahovskom sportu, promovisanju šaha kao intelektualne igre te stvaranju motivacionog okruženja za sve naše članove.

Predstavljamo vam članove naše Uprave:

Sandro Mikanović

Predsjednik kluba

Marko Mišović

Predsjednik Skupštine

Zoran Šešlija

Predsjednik UO

Aleksandar Ganilović

Marketing

Anes Omerašević

Foto