Privatni časovi

PRIVATNI ČASOVI

Individualni časovi šaha pružaju personaliziranu pažnju, prilagođene strategije i fokusiranu podršku za vaš napredak.

Metoda 1na1

Jedan na jedan je individualni šahovski trening u kojem igrač dobija ličnu instrukciju i fokusiranu pažnju od trenera.
30 KM po času/60 min
  • Poboljšanje šahovskih vještina
  • Otkrivanje slabosti u igri učenika
  • Sticanje važnih teoretskih znanja
  • Šah sparing po želji od 60 minuta
  • Sticanje znanja za dalji rast u šahu
Popularno

Metoda Online

Online časovi šaha nude interaktivnu platformu za učenje, prilagođene lekcije i stručno vođenje za sve uzraste i nivoe.
20 KM po času/60 min
  • Poboljšanje šahovskih vještina
  • Otkrivanje slabosti u igri učenika
  • Sticanje važnih teoretskih znanja
  • Šah sparing po želji od 60 minuta
  • Sticanje znanja za dalji rast u šahu
Popularno

PREDNOSTI PRIVATNIH ČASOVA

Personalizirani pristup

Fokusiranje na individualne potrebe i ciljeve učenika za maksimalan napredak.

Dublje razumijevanje

Intenzivna pažnja omogućava detaljnije analize pozicija i strategija.

Brže učenje

Koncentrirana pažnja i ispravke omogućavaju brže usvajanje novih tehnika i taktika.

Fleksibilnost rasporeda

Mogućnost dogovaranja časova prema osobnom rasporedu učenika.

Povećana samopouzdanje

Individualna podrška i prilagođene vježbe jačaju samopouzdanje učenika.

Postizanje ciljeva

Fokusirana pažnja na individualne slabosti i jačine pomaže u postizanju željenih ciljeva u šahu.

PITANJA I ODGOVORI

Jedan čas traje 60 minuta za bilo koju metodu, online ili 1na1. Raspored privatnih časova se dogovara između roditelja i instruktora, ali se obično održavaju jednom ili više puta sedmično.

Ukoliko se radi o treningu 1na1, potrebno je imati svesku formata A5 ili A4 sa kockicama, sve ostalo obezbjeđuje instruktor. Ako je u pitanju Online metoda nastave, potrebna je slijedeća tehnička oprema: računar, slušalice sa mikrofonom i kamera kao i Skype nalog.

Privatni časovi omogućavaju individualiziran pristup, što znači da instruktor može prilagoditi nastavu specifičnim potrebama i sposobnostima djeteta.

Instruktori su iskusni šahovski igrači ili treneri sa specijalizacijom za individualno podučavanje djece.

Prije upisa, možete provjeriti kvalifikacije instruktora, iskustvo u podučavanju djece i preporuke drugih roditelja ili škola.

Privatni časovi su dostupni za djecu svih uzrasta, od predškolske do srednjoškolske dobi, kao i odraslih članova.

Instruktor pruža povratne informacije o napretku djeteta kroz ocjene, evaluacije i individualne planove učenja.

Da, instruktor može preporučiti vašem djetetu učestvovanje na turnirima ili takmičenjima kako bi testiralo svoje vještine i steklo iskustvo.

Privatni časovi su obično prilagođeni djetetu, bez obzira na njihovo prethodno iskustvo u šahu.

Instruktor će obično redovno komunicirati s roditeljima o napretku djeteta i preporukama za daljnje učenje.