Školski program

ŠKOLSKI PROGRAM

Naš školski program obuhvata sve aspekte šaha, od osnovnih do naprednih strategija, pružajući stručno vođenje, vježbe i turnire kako bi se potaknuo razvoj vještina i takmičarski duh.

PREDNOSTI ŠKOLSKOG PROGRAMA

Strukturirani program

Organizirani plan učenja koji pokriva sve aspekte šaha, od osnova do naprednih strategija.

Stručno vođenje

Nastava pod vodstvom iskusnih instruktora koji pružaju kvalitetno obrazovanje.

Interaktivne aktivnosti

Aktivnosti koje podstiču angažman učenika i podstiču razmjenu ideja i iskustava.

Timski duh

Podrška i saradnja među učenicima koji zajedno rade na unapređenju svojih vještina.

Individualni napredak

Praćenje napretka svakog učenika i prilagođavanje nastave prema njihovim potrebama.

Priprema za turnire

Specijalizovana obuka za učenike koji žele učestvovati na turnirima i takmičenjima širom svijeta.

NIVOI UČENJA

POČETNI NIVO

Učenje osnovnih pravila i početnih strategija, poput razvoja figura i osvnovnih taktika.

NAPREDNI NIVO

Analiza kompleksnih pozicija, učenje tehnika prednosti i efikasno upravljanje resursima u partiji.

VIŠI NIVO

Perfekcioniranje tehnika, proučavanje strategijskih partija i priprema za takmičenja na visokom nivou

NAJČEŠĆA PITANJA

Časovi se održavaju dva puta sedmično, Početna grupa – srijeda 17:00 – 18:00 h i subota 11:00 – 12:00 h časova, dok napredna grupa srijeda od 18:00 – 19:00 h i subota od 10:00 – 11:00 h. Jedan čas traje 60 minuta. Napomena: Svaki novi učenik koji se upiše u šahovsku školu, kreće sa početnom grupom, sve dok trener ne ispita njegovo znanje, Ukoliko učenih položi osnove iz određene šahovske oblasti, na prijedlog trenera, prelazi u naprednu grupu.

Šahovska nastava je dostupna za djecu od predškolske do srednjoškolske dobi, a postoji i škola i za odrasle članove.

Šah razvija logičko razmišljanje, kreativnost, strategijsko planiranje, poboljšava koncentraciju i pamćenje te podstiče razvoj socijalnih vještina.

Za nastavu će biti potrebna sveska A4 ili A5 formata na kockice, kao i udžbenik sa radnom sveskom koje možete preuzeti u PDF formatu i odštampati. Klub osigurava svu ostalu šahovsku opremu.
Link za preuzimanje Udžbenika: Udžbenik
Link za preuzimanje knjige: Radna sveska

Struktura časova može varirati, ali obično uključuje kombinaciju teorijske nastave, rješavanja zadataka i praktične igre.

Klub ima stručne instruktore koji će djeci pružiti individualnu ili grupnu podršku, organizovati turnire i druge aktivnosti koje podstiču napredak u šahu.

Klub prima djecu svih razina iskustva, od početnika do naprednih igrača, i prilagođavaju nastavu prema njihovim potrebama.

Da, mnogi klub organizuje interna i vanjska takmičenja za djecu, što pruža priliku za testiranje njihovih vještina i napredak.

Klub pruža povratne informacije o napretku djeteta kroz redovne izvještaje, sastanke ili evaluacije.

Šahovski klub pruža interakciju uživo s instruktorima i drugom djecom, što može poboljšati motivaciju, socijalne vještine i mogućnosti učenja. Također, omogućuje stvaranje zajednice i podršku koja može biti korisna za napredak djeteta u šahu.