Online škola

ONLINE ŠKOLA

Naš pristup je zaista drugačiji:
Već devet godina Šahovski klub “Velemajstor” je prepoznat kao moćan alat koji šah može učiniti uspješnim u bilo kojem okruženju za učenje. Sa našim specijalno osmišljenim programom za online učenje u našem sistemu učenja, bolji je nego ikad.
Jedinstveno dizajniran program čini mnogo više od pukog podučavanja odličnog šaha. Oni uključuju svakog korisnika u bogat i vrlo deskriptivan proces učenja koji koristi šah za izgradnju vještina kritičkog razmišljanja.

Podržavamo razmišljanje ne kao naknadnu misao, već kao dio besprijekorno dizajnirane strukture učenja koja također uključuje čitanje, vokabular, jezične i analitičke vještine. Sve to dok je potpuno privlačno—i zabavno!
Sa snažnim motivacijskim značajkama u našem klubu, nagrade više ne idu samo nekolicini kojima je suđeno da postanu daroviti takmičari.
Umjesto toga, cijeli se sistem temelji na pokretanju i nagrađivanju truda u učenju – jer to je ono što u konačnici vodi do uspješnog razmišljanja. A rezultati ne mogu biti dramatičniji. Zato se zapitajte: želite li podučavati samo nekoliko dobrih šahista… Ili želite sve naučiti da razmišljaju kao “Velemajstor“?