Održan seminar za šahovske sudije

U organizaciji Šahovskog saveza Federacije BiH i tehničkoj organizaciji Sportsko društvo „Bosona“ Brčko distrikt Bosne i Hercegovine/Šahovskog kluba “Magnus” Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, Šahovski klub Velemajstor Brčko, u vremenu od 12.04 do 14.04.2024. godine održan je seminar za šahovske sudije svih nivoa (klupski, županijski/kantonalni/regionalni, savezni/državni).

Pravo učešća i pristupanja ispitima imali su sve zainteresirane sudije, kao i šahovski radnici i ljubitelji koji žele napredovati u sudijskom pozivu.

Predavaći na seminaru su bili:

Miralem Mirza međunarodni sudija
Bojan Zindašek međunarodni sudija
Muharem Višnjić državni sudija

Ispitna komisija će se oformiti od navedenih predavača.

Program seminara:
– tematska predavanja 12. 04.2024. (petak) 16.00-21.00
– svečano otvaranje 13. 04.2024. (subota) 10.00- 10.30
– tematska predavanja 13. 04.2024. (subota) 10.30-22,00
– tematska predavanja 14. 04.2024. (nedelja) 09.00-16,00
– pismeni dio ispita 14. 04.2024. (nedelja) 17.00-18,30
– usmeni dio ispita 14. 04.2024. (nedelja) 18.30-19,30
– svečano zatvaranje seminara 14. 04.2024. (nedelja) 19.30-20,00

Na seminaru su, pored tema po Pravilniku sudijske organizaciju BiH (Statut ŠU BiH, Pravila šahovske igre, vrste i organizacija takmičenja, turnirski sistemi, pravilnika FIDE o međunarodnim titulama i rejting sistemu, i dr.) bila upriličena i obuka rada u Swiss Manageru (parovanje po Švicarskom sistemu), te obuka za programiranja raznih vrsta elektronskih satova.

Kotizacije za učešće na seminaru i pristupanja ispitu su:

– za rang klupskog sudije 50,00 KM
– za rang kantonalnog/ županijskog/regionalnog sudije 100,00 KM
– za rang državnog/saveznog sudije 150,00 KM

Pravo učešća na seminaru imali su sve registrirane sudije, koji ne žele pristupiti ispitnom dijelu. Kotizacija za njihovo učešće je 50,00 KM (što uključuje i dobivanje knjige pravila).

Seminar se održao u Prostorijama BzK „Preporod“ Islahijet br.2 Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Updated: 17/04/2024 — 9:50 pm